کد خبر : 101
تاریخ : 1401/10/7
گروه خبری : شهرستان همدان (امور 1 برق همدان)

عملکرد اداره طرح و توسعه و امور مشترکین امور برق همدان یک در پایان پاییز سالجاری

    به گزارش روابط عمومی امور برق همدان یک مدیر این امور گفت : در بخش اداره طرح و توسعه امور برق همدان یک در انتهای پاییز سالجاری ، نصب ترانس KVA 315 خیابان عمار ، نصب ترانس KVA 160 شهرک مدرس ، نصب ترانس KVA 315 و 400 متر خط KV 20 بلوار کاج ، افزایش قدرت ترانس جوادیه از KVA 250 به KVA 400 ، افزایش قدرت ترانس خیابان پرستار از KVA 250 به KVA 400 ، نصب 350 دستگاه کنتور متقاضیان عادی و نصب 13 دستگاه پست هوایی متقاضیان حیدره و احداث 6 کیلومتر خط هوایی حیدره در قالب نیرورسانی انجام گردیده است .

 

   ایشان ادامه داد در بخش امور مشترکین این امور نیز اقداماتی مانند : 5215 بازرسی ، 349 مورد فروش انشعاب ، 96.08 درصد وصول مطالبات ، 6.32 درصد کاهش تلفات ، 347230 کیلووات محاسبه غیر مجاز و 641627 کیلووات محاسبه کسر مصرف انجام شده است .

 

انتهای پیام /

 

  لینک
http://hmd1.edch.ir/Press/ShowNews/101