نظرسنجی همزمانی مدیریت بار زمستانی

کد مطلب:  155
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نظرسنجی همزمانی مدیریت بار زمستانی

  • بله (1مورد)
  • خیر (9مورد)
شروع نظرسنجی 1400/01/01
پایان نظرسنجی 1400/02/31
وضعیت نظرسنجی پایان یافته
رأی دهندگان 10نفر   

اقدامات:

مکاتبه با شرکت توانیر و دریافت سهمیه برای راه اندازی کارخانه مذکورمدیران کارخانه صنعتی ناب آرش آیا از هم زمانی راه اندازی کارخانه با مدیریت بار زمستانی رضایت داشته اید؟
کد امنیتی *