ارتباط با معاونین و مدیران

کد مطلب:  197
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

ارتباط با معاونین و مدیران

ردیف نام معاونین  سمت معاونین شماره تماس ایمیل سازمانی
1 وحید سعیدی معاونت مهندسی و تحقیقات 38252982-3 mohandesi@edch.ir
2 ایرج والیزاده معاونت مشترکین  38252982-3 moshtarekin@edch.ir
3 حمید طهماسبی معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ 38252982-3 bahrebardari@edch.ir
4 صمد مهری معاونت مالی و پشتیبانی 38252982-3 mali@edch.ir
5 مهرداد سلیمانی مدیر دفتر حقوقی 38252982-3 hoghooghi@edch.ir
6 احمد رضا روزبیانی مدیر دفتر روابط عمومی 38252982-3 info@edch.ir
7 رضوان معراجی مدیر امور حراست 38252982-3 herasat@edch.ir