معرفی خدمات | رسیدگی به گزارش سرقت لوازم و ادوات برق( 1303197101 )

رسیدگی به گزارش سرقت لوازم و ادوات برق

شرح خدمت :

توسط این خدمت ، چنانچه لوازم و ادوات برق از قبیل کابل و ... به سرقت رفته باشد ، مشترکین و افراد میتوانند موارد را به اطلاع شرکت توزیع برق برسانند تا در اسرع وقت بررسی های لازم انجام و مشکل رفع گردد.

Description :

By this service, if electrical appliances such as cables, etc. have been stolen, subscribers and individuals can inform the electricity distribution company so that the necessary checks can be made as soon as possible and the problem can be solved.

متوسط زمان ارائه خدمت :
واحد پاسخگو :
شماره تماس واحد پاسخگو:
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول