معرفی خدمات | رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق( 13031978100 )

رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق

شرح خدمت :

توسط این خدمت، ثبت گزارش تاسیسات مخاطره آمیز و گردش کار مربوطه برای رسیدگی و رفع آن و اعلام نتیجه انجام می گردد. به مواردی مانند شکستگی و یا کج بودن تیرهای شبکه برق ،باز بودن درب تابلوهای برق و یا پست ها،نزدیک بودن شبکه های سیمی به ساختمان ها،روغن ریزی از ترانس ها و.... تاسیسات مخاطره آمیز اطلاق می شود.

Description :

This service records the report of hazardous facilities and the relevant workflow to address and eliminate it and announce the result. Refers to such things as broken or tilted electricity network poles, open doors of electrical panels or substations, proximity of wired networks to buildings, lubrication of transformers, etc. are dangerous installations.

متوسط زمان ارائه خدمت :
1 روز
واحد پاسخگو :
معاونت بهره برداری
شماره تماس واحد پاسخگو:
121
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول