معرفی خدمات | رفع مشکل ولتاژ شبکه برق( 13031980103 )

رفع مشکل ولتاژ شبکه برق

شرح خدمت :

در این خدمت ، درخواست رفع خاموشی شبکه برق توسط مشترک ثبت و پس از طی فرآیند مربوطه و رفع عیب ، مشترک برقدار می گردد.

Description :

In this service, the request to eliminate the power outage is registered by the subscriber and after the relevant process and troubleshooting, the subscriber is electrified

متوسط زمان ارائه خدمت :
8 روز
واحد پاسخگو :
معاونت بهره برداری
شماره تماس واحد پاسخگو:
121
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول