معرفی خدمات | افزایش آمپر انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق( 13031467100 )

افزایش آمپر انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

شرح خدمت :

توسط این خدمت، مشترکینی که درخواست افزایش قدرت اشتراک خود را دارند، میتوانند به شکل غیرحضوری اقدام نمایند.

Description :

With this service, subscribers who request to increase the power of their subscription, can act in absentia.

متوسط زمان ارائه خدمت :
7 روز
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو:
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول