معرفی خدمات | رفع مشکل روشنایی معابر( 13031980104 )

رفع مشکل روشنایی معابر

شرح خدمت :

توسط این خدمت، گزارش خاموشی های برق از نوع برنامه ریزی شده و اتفاقی قابل دریافت میباشد.

Description :

Through this service, reports of planned and accidental power outages can be received.

متوسط زمان ارائه خدمت :
1 روز
واحد پاسخگو :
شماره تماس واحد پاسخگو:
121
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول