معرفی خدمات | مشاهده فهرست تامین کنندگان مجاز کالاهای مرتبط با صنعت برق( 13011987100 )

مشاهده فهرست تامین کنندگان مجاز کالاهای مرتبط با صنعت برق

شرح خدمت :

توسط این خدمت، تامین کنندگان کالا که به تایید شرکت توزیع نیروی برق رسیده و کالاهای آنها استانداردهای شرکت توزیع نیروی برق را دارا میباشد، قابل مشاهده خواهد بود.

Description :

Description : Through this service, suppliers of goods that have been approved by the electricity distribution company and whose goods meet the standards of the electricity distribution company, will be visible.

متوسط زمان ارائه خدمت :
8 روز
واحد پاسخگو :
معاونت مهندسی و بهره برداری
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982-3
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول