معرفی خدمات | جمع آوری موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق( 13031466103 )

جمع آوری موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

شرح خدمت :

توسط این خدمت، مشترکین میتوانند درصورت لزوم با ثبت درخواست نسبت به جمع آوری موقت انشعاب آمپری خود اقدام نمایند.

Description :

Through this service, subscribers can, if necessary, register a request for the permanent collection of their branch.

متوسط زمان ارائه خدمت :
15 روز
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول