معرفی خدمات | ارائه دستورالعمل و نقشه ساخت تجهیزات و تابلوهای برق( 13031987104 )

ارائه دستورالعمل و نقشه ساخت تجهیزات و تابلوهای برق

شرح خدمت :

توسط این خدمت، دستورالعمل و نقشه ساخت تجهیزات و تابلوهای برق در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد.

Description :

Through this service, instructions and plans for manufacturing electrical equipment and panels are provided to manufacturers.

متوسط زمان ارائه خدمت :
7 روز
واحد پاسخگو :
معاونت مهندسی و بهره برداری
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982-3
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول

1- دستور العمل و نقشه هاي ارائه شده تا چه مدت اعتبار دارند؟

با توجه به آنلاين بودن سامانه و بانك اطلاعاتي آن ، اطلاعات ارائه شده تا زمان وجود در سامانه معتبر مي باشند.

2- چنانچه مشخصات فني تجهيز از سامانه دريافت گردد و سپس در حين ساخت تجهيزات، مشخصات تغيير نمايد وضعيت به چه صورت خواهد بود؟

اگر تجهيزات به مرحله اي از توليد رسيده باشند كه تغيير امكان پذير نباشد ،توليد كننده يا مصرف كننده 2 ماه فرصت جهت فروش و يا بهره برداري از تجهيز را خواهند داشت و پس از آن مشخصات فني جديد ملاك خواهد بود

3- چرا مشخصات فني تجيهز مورد نظر در سامانه نمايش داده نمي شود؟

مشخصات فني و دستورالعمل هاي ساخت كه نياز به ويرايش دارند ، از دسترس عموم خارج و پس از ويرايش مجدداً در دسترس قرار خواهند گرفت. جهت كسب اطلاعات بيشتر با واحد متولي تماس حاصل فرماييد.

4- تجهيز تدر ليست تجهيزات نمي باشد. مشخصات فني و دستورالعمل هاي مربوطه را چگونه دريافت نمايم؟

چنانچه تجهيزي درليست تجهيزات مجاز وجود ندارد به معناي آن است كه اين تجهيز مورد استفاده نمي باشد و منسوخ شده است بنابراين استفاده از آن در سطح اين شركت ممنوع است.