معرفی خدمات | درخواست اصلاح نام مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق( 13031466106 )

درخواست اصلاح نام مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

شرح خدمت :

توسط این خدمت، درصورت وجود غلط املایی در نام و نام خانوادگی مالک اشتراک ، مشترکین میتوانند نسبت به اصلاح نام اشتراک خود اقدام نمایند.

Description :

متوسط زمان ارائه خدمت :
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول