معرفی خدمات | تغییر نام (تغییر مالکیت) مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق( 13031466107 )

تغییر نام (تغییر مالکیت) مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

شرح خدمت :

توسط این خدمت، درصورت تغییر مالکیت اشتراک ، مشترکین میتوانند نسبت به تغییر نام اشتراک خود اقدام نمایند.

Description :

Through this service, if the ownership of the subscription changes, subscribers can change the name of their subscription.

متوسط زمان ارائه خدمت :
4 روز
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول