معرفی خدمات | اصلاح سرویس انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق( 13031466109 )

اصلاح سرویس انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

شرح خدمت :

توسط این خدمت، مشترکینی که کابل سرویس ، کنتور ، فیوز ، محدود کننده و سایر ملحقات انشعاب آنها به دلایلی ازجمله تخریب و نوسازی و ... معیوب شده و نیازمند به اصلاح انشعاب میباشد ، میتوانند نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایند

Description :

متوسط زمان ارائه خدمت :
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول