معرفی خدمات | فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق( 13032882100 )

فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق

شرح خدمت :

در این خدمت، متناسب با نوع کاربری مشترکین راهکارها، مقالات و پژوهش ها در حوزه مدیریت مصرف برق ارائه می گردد.

Description :

In this service, solutions, articles and researches on electricity consumption management are presented according to the consumers' use.

متوسط زمان ارائه خدمت :
7 روز
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو:
1521
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول