معرفی خدمات | وصل مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق( 13031466111 )

وصل مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

شرح خدمت :

برای برقراری مجدد انشعاب برق در محلی که سابقاً انشعاب برق وجود داشته است و به عللی موقتاً قطع گردیده ، مشترک یا استفاده کننده برق می‌تواند از طریق این خدمت درخواست وصل مجدد انشعاب را ارائه نماید.

Description :

متوسط زمان ارائه خدمت :
1 روز
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول