معرفی خدمات | تسویه حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق( 13031465100 )

تسویه حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Settlement of subscribers of electricity distribution companies

شرح خدمت :

با استفاده از این خدمت مشترکین می توانند صورت حساب خارج از دوره خود را ثبت و پیگیری نمایند

Description :

Using this service, subscribers can register and track their out-of-period bills

متوسط زمان ارائه خدمت :
4روز
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول

مدت زمان ارائه خدمت چند روز می باشد؟

 بطور متوسط 4 روز کاری طول خواهد کشید .

-2 آیا صورتحساب های صادره دقیقا وفق نرخ های مصوب وزارت نیرو صادر شده است ؟

 بله , بر اساس شرایط تعرفه های برق مصوب وزارت نیرو و صادر می گردد

-3 آیا لوازم اندازه گیری تست و عمکلرد آن مورد سنجش و تایید قرار می گیرد ؟

 بله , فرآیند تست لوازم اندازه گیری انجام می یابد

  -4 آیا پیگیری فرآیند تسویه حساب بصورت غیر حضوری توسط مشترک مقدور میباشد؟

 بله : مشترک از نتایج فرآیند با مراجعه بخش پیگیری برنامه برق من , مطلع خواهد گردید

  -5 آیا در فرآیند تسویه حساب فقط بدهی برق مصرفی پرداخت می گردد؟

خیر : در این فرآیند لو.ارم اندازه گیری تست , آخرین صورتحساب برق مصرفی صادر و کل بدهی تسویه می گردد .