معرفی خدمات | تمدید تعرفه انشعاب آمپری شرکت های توزیع نیروی برق( 13031465111 )

تمدید تعرفه انشعاب آمپری شرکت های توزیع نیروی برق

شرح خدمت :

چنانچه محل تامین برق دارای تعرفه مدت‌دار باشد، هر زمان مدت اعتبار تعرفه به اتمام برسد، مشترک می‌تواند با ارائه مدارک و مجوزهای لازم،‌نسبت به تمدید تعرفه انشعاب برق خود اقدام نماید.

Description :

If the place of electricity supply has a fixed-term tariff, whenever the validity period of the tariff expires, the subscriber can apply for the extension of his electricity distribution tariff by providing the necessary documents and permits.

متوسط زمان ارائه خدمت :
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول