معرفی خدمات | تعیین رتبه انرژی ساختمان های اداری( 13032882103 )

تعیین رتبه انرژی ساختمان های اداری

شرح خدمت :

با استفاده از این خدمت ادارات و سازمانها میتوانند درخواست خود را جهت تعیین رتبه انرژی ساختمان های اداری خود ثبت نمایند تا بررسی های لازم توسط کارشناسان مربوطه انجام و رتبه بندی به ایشان ارائه گردد.

Description :

Using this service, departments and organizations can register their request to determine the energy rating of their office buildings so that the necessary studies can be performed by the relevant experts and the rating can be provided to them.

متوسط زمان ارائه خدمت :
8 روز
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982-3
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول