معرفی خدمات | ارائه قبوض برق تجمیعی سازمان ها و ادارات( 13031465107 )

ارائه قبوض برق تجمیعی سازمان ها و ادارات

شرح خدمت :

Description :

متوسط زمان ارائه خدمت :
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول