معرفی خدمات | رسیدگی به درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق( 13031465104 )

رسیدگی به درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

شرح خدمت :

مشترکین می‌توانند به منظور بررسی صورت‌حساب، درخواست خود را به صورت غیرحضوری ثبت نمایند تا موارد جهت صحیح یا غلط بودن صورتحساب صادره بررسی گردد و در صورت وارد بودن درخواست، قبض اصلاح گردد.

Description :

متوسط زمان ارائه خدمت :
4 روز
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول

نحوه محاسبه برق مصرفی مشترک چگونه است ؟

محاسبه صورتحساب طبق آخرین دستورالعمل ابلاغی شرکت توانیر انجام میگیرد .

-2 گزینه انتخاب در صورت حساب ها به چه مفهومی است ؟

گزینه در واقع انتخابی است برای نرخهای دیماند و انرژی مصرفی بدین صورت که مشترک بر اساس رفتار مصرفی برق خود در بازه های زمانی یکسال می تواند تعیین کند که نرخ انرژی بالا و یا دیماند  پرداخت نماید بری مثال در مواردی که کارخانه در چند ماه از سال به دلایلی مصرفی کلی داشته باشد و یا بدون مصرف باشد مشترک می تواند برای آن مقاطع زمانی تقاضای گزینه ۱ و یا ۳ بنماید تا نرخ دیماند کمتری را پرداخت نماید و پس از سپری شدن زمان فوق و عوض شدن رفتار مصرفی کارخانه می تواند مجدداً گزینه ۱ را انتخاب نماید .

-3 مدارک مورد نیاز برای درخواست بررسی صورت حساب چیست ؟

-آخرین قبض یا رسید پرداختی

-قبض دارای مشکل

-4 درصورتیکه به مبلغ قبض صادره اعتراض داشته باشیم چه مراحلی طی می شود ؟

-چک کردن قرائت صحیح کنتور

-مصارف دوره قبل

-تست کنتور

-5 در صورتیکه به تعرفه یا به بدهی قبلی اعتراض داشته باشیم چه مراحلی طی می شود؟

تعرفه : پس از ثبت درخواست در صورتیکه نوع تعرفه در قبض اشتباه درج شده باشد اصلاح می گردد.

بدهی: بدهی قبلی مشترک مورد بررسی قرار گرفته و پس از بررسی نسبت به تایید یا اصلاح قبض اقدام میشود .