معرفی خدمات | صدور قبض پایان دوره برای مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق( 13031465103 )

صدور قبض پایان دوره برای مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

شرح خدمت :

Description :

متوسط زمان ارائه خدمت :
1 روز
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982-3
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول

 

-1 نحوه دسترسی به این خدمت به چه روشهایی است؟

جهت دریافت قبض پایان دوره خود می توانید از طریق روشهای های زیر اقدام کنید :استفاده از اپلیکیشن یا سامانه برق من، مراجعه به دفاتر پیشخوان

-2 جهت دریافت قبض پایان دوره چه مدارک و اطلاعاتی مورد نیاز است؟

شناسه قبض کافیست .

-3 راهنمای دریافت قبض پایان دوره به چه نحوی است؟

راهنمای استفاده از این خدمت را می توانید با مراجعه به وبسایت شرکت توزیع و از قسمت معرفی خدمات دریافت کنید .

-4 آیا امکان پرداخت الکترونیکی قبض پایان دوره موجود است؟

شما می توانید از طریق اپلیکیشن برق من و یا وبسایت برق من و ... اقدام به پرداخت قبض خود نمایید .

-5 چطور می توان سوالات و اشکالات خود را در مورد این خدمت مطرح کرد؟

از طریق اپلیکیشن و سامانه برق من یا تماس تلفنی با واحد مربوط در شرکت ها توزیع استان