معرفی خدمات | تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب امپری شرکت های توزیع نیروی برق( 13031465102 )

تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب امپری شرکت های توزیع نیروی برق

شرح خدمت :

Description :

متوسط زمان ارائه خدمت :
واحد پاسخگو :
شماره تماس واحد پاسخگو:
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول

1-براي تغيير تعرفه انشعاب برق از كجا بايد شروع كرد؟

 گام نخست، ثبت درخواست الكترونيك در اپليكيشن و يا وبسايت « برق من » با در دست داشتن شناسه قبض انشعاب مورد نظر مي باشد .

2-مدارك مورد نياز چيست؟

 بسته به نوع تعرفه انشعاب، مدارك تفاوت دارند. ليكن مدارك اصلي عبارتند از: پروانه بهره برداري واحد صنعتي، پروانه چاه آب، پروانه ساختمان

 3-شناسه قبض انشعاب برق را از كجا بايد پيدا كنم؟

 شناسه قبض انشعاب در پيامك هاي قبض برق، بصورت مستمر ارسال مي گردد .همچنين برچسب مشخصات انشعاب در محل تابلو كنتور برق نصب شده است كه حاوي شناسه قبض انشعاب برق مي باشد

4- آيا تغيير تعرفه نيازمند بازديد از محل مي باشد؟

 بله. به منظور تطبيق شرايط محل مصرف برق با مجوزات ارائه شده، توسط كارشناس شركت توزيع برق از محل انشعاب بازديد به عمل خواهد آمد .