معرفی خدمات | تسویه بدهی مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق( 13031465101 )

تسویه بدهی مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

شرح خدمت :

مشترکین می توانند درخواست تسویه بدهی انشعاب خود را به صورت غیر حضوری ارائه دهند.

Description :

customers can apply for debt settlement of their electricity branches in absentia

متوسط زمان ارائه خدمت :
2 روز
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول

123