معرفی خدمات | نصب مولد خورشیدی مشترکین برق (ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)( 13031979103 )

نصب مولد خورشیدی مشترکین برق (ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)

شرح خدمت :

توسط این خدمت، مشتركين ميتوانند جهت تهیه و نصب مولدهای خورشیدی اقدام نمایند.

Description :

With this service, subscribers can prepare and install solar generators.

متوسط زمان ارائه خدمت :
7 روز
واحد پاسخگو :
معاونت بهره برداری
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982-3و121
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول