معرفی خدمات | ارائه صورتحساب مولد خورشیدی مشترکین برق (ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)( 13031979104 )

ارائه صورتحساب مولد خورشیدی مشترکین برق (ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)

شرح خدمت :

توسط این خدمت، مشتركين ميتوانند صورتحساب مولدهای خورشیدی را دریافت نمایند.

Description :

With this service, subscribers can receive the bill of solar generators.

متوسط زمان ارائه خدمت :
1 روز
واحد پاسخگو :
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982-3و121
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول