نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: فراخوان
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : سامانه ملی خرید تضمینی برق از نیروگاه های خورشیدی

شماره :

تاریخ ایجاد پست : 1400/3/22 11:29:37

مهلت دریافت سند : 1400/3/21

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1400/3/21

تاریخ پایان : 1400/3/21

1- سامانه ثبت نام مشترکین

2-سامانه پیمانکاران نیروگاه های خورشیدی