نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: فراخوان
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : پنل کاربری پرسنل شرکت

شماره :

تاریخ ایجاد پست : 1400/7/19 12:07:33

مهلت دریافت سند : 1400/7/18

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1400/7/18

تاریخ پایان : 1400/7/18

http://solar.meedc.ir/portal/login/index/032