نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : خرید 399 دستگاه سامانه خورشیدی قابل حمل عشایری

شماره : 1401-94

تاریخ ایجاد پست : 1401/11/18 14:05:42

مهلت دریافت سند : 1401/11/23

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1401/11/24

تاریخ پایان : 1401/12/13

خ