نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : اتوریکلوزر سه فاز هوایی با جریان نامی حداقل 630 آمپر 20 کیلوولت و تابلو ریکلوزر

شماره : 1402-90

تاریخ ایجاد پست : 1402/12/19 11:30:14

مهلت دریافت سند : 1402/12/21

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1402/12/26

تاریخ پایان : 1402/12/20

خرید