نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : اصلاح وبهینه سازی شبکه فشار ضعیف هوایی روستایی استان همدان

شماره : 1403-01

تاریخ ایجاد پست : 1403/1/29 09:11:47

مهلت دریافت سند : 1403/1/30

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1403/2/17

تاریخ پایان : 1403/1/29

اصلاح