نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : خرید دو دستگاه خودرو وانت با بالابر هیدرولیکی

شماره : 1403-02

تاریخ ایجاد پست : 1403/2/11 08:09:42

مهلت دریافت سند : 1403/2/13

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1403/2/19

تاریخ پایان : 1403/2/12

خرید