نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مزایده
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : فروش 70000 کیلو گرم انواع سیم مفتول مسی اسقاط

شماره : 1403-01

تاریخ ایجاد پست : 1403/2/16 14:24:48

مهلت دریافت سند : 1403/2/18

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1403/2/23

تاریخ پایان : 1403/2/17

فروش