نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : اصلاح و بهینه سازی شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف هوایی روستایی استان همدان

شماره : 1403-03

تاریخ ایجاد پست : 1403/2/23 13:27:30

مهلت دریافت سند : 1403/2/23

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1403/2/24

تاریخ پایان : 1403/2/30

خرید