نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : توسعه فیدرهای پستهای فوق توزیع نهاوند4 و شهرک صنعتی اسد آباد

شماره : 1403-04

تاریخ ایجاد پست : 1403/2/30 13:59:47

مهلت دریافت سند : 1403/2/31

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1403/3/5

تاریخ پایان : 1403/2/30

توسعه