نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : احداث فیدرهای خروجی پست 63/20 کیلوولت صنایع غذایی بهار و افزایش قدرت شرکت نام سرامیک پیمان

شماره : 1403-05

تاریخ ایجاد پست : 1403/3/6 12:39:32

مهلت دریافت سند : 1403/3/7

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1403/3/26

تاریخ پایان : 1403/3/7

احداث فیدرهای خوجی پست صنایع غذایی بهار