نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: فراخوان
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : فراخوان افزایش مشارکت

شماره :

تاریخ ایجاد پست : 1400/2/27 13:05:21

مهلت دریافت سند : 1400/2/28

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1400/3/3

تاریخ پایان : 1400/2/28

فراخوان افزایش مشارکت مشترکین برق خانگی و تجاری در کاهش پیک 

تحویل اسناد ارزیابی کیفی از سه شنبه مورخ 1400/3/4 لغایت سه شنبه 1400/3/11 تا ساعت 12:00 میباشد.