مشخصات فنی تجهیزات

کد مطلب:  121
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

مشخصات فنی تجهیزات

سیم AAAC(آلیاژی)

هادی ACSR(مسلح شده با فولاد)

هوایی RTU

اسپیسرهای فشار ضعیف و فشار متوسط

الزامات قرائت از راه دور کنتور

برقگیرها - ویرایش 1

پایه های بتنی چهارگوش

مشخصات RTU پست های زمینی و هوایی

پلمپ

تابلو کنتور آپارتمانی

تابلو های فشار ضعیف نصب داخلی

تابلو های فشار ضعیف پست و روشنایی برای نصب در فضای آزاد

تابلوی فشار متوسط AIS

تابلوی فشار متوسط AIS33

ترانسفورماتور جریان فشار متوسط

ترانسفورماتور خشک

مشخصات تابلوهای GIS توزیع

ثبات تابلویی - دیتالاگر

جمپر بای پس موقت منعطف - خط گرم

چراغ ال ای دی معابر فرعی

چراغ خیابانی

خازن فشار ضعیف

خازن های 20 کیلوولت ثابت

فالت دتکتور GSM دار با تشخیص فاز

فالت دتکتور GSM دار سه فاز

دوربین ترموویژن

رله ثانویه میکروپروسسوری

روغن ترانسفورماتور

سرکابل 20 کیلوولت

سرکابل 33 کیلوولت

LBS - سکسیونر هوایی

سیم های مسی

فالت دتکتور تکفاز ساده

فیوزینگ فشار متوسط

کابل خودنگهدار فشار ضعیف - ویراش سال 90

کابل خودنگهدار فشار ضعیف - ویرایش سال 87

کابل خودنگهدار فشار متوسط

کابل خودنگهدار فشار ضعیف - ویرایش سال 93

کات اوت فیوز فشار متوسط

کات اوت فیوز 20 کیلوولت

کات اوت فیوز 33 کیلوولت

MCCB - کلید های اتوماتیک فشار ضعیف

کنتور سه فاز اتصال مستقیم و تکفاز ویرایش 1و3

کنتور های سه فاز اتصال مستقیم و تکفاز فهام

کنسول کامپوزیت

مفصل حرارتی 20 کیلوولت

مفصل حرارتی 33 کیلوولت

مفصل 20 کیلوولت

مقره چرخی و مهاری

مقره شیشه ای

مقره کامپوزیتی

مقره های سنجش

مودم کنتور فهام

ویرایش 1 پست کمپکت

هادی روکش دار 20 کیلوولت

استانداردهای EN :

الزامات آزمون های یراق آلات کابل خودنگهدار - قسمت 5 - پیر شدگی الکتریکی

الزامات آزمون های یراق آلات کابل خودنگهدار - قسمت 6 - آزمون های محیطی

الزامات آزمون یراق آلات کابل خودنگهدار - قسمت 1 - موارد عمومی

الزامات آزمون یراق آلات کابل خودنگهدار - قسمت 3- کلمپ آویز و انتهایی

الزامات آزمون یراق آلات کابل خودنگهدار - قسمت 4 - کانکتور ها

الزامات یراق کابل خودنگهدار - قست 2 - کلمپ آویز و انتهایی

آزمون های کانکتور های کابل خودنگهدار

استاندارد های IEC :

برق گیر IEC60099-4

فیوز المنت IEC60282-2-2008-04

کابل های با عایق اکسترو شده و تجهیزات جانبی IEC60502-4

کفپوش IEC61111-2009

مقره های کامپوزیتی IEC61952-2008