معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

کد مطلب:  44
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

شرح وظایف معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

1- بررسي و کنترل گزارشات روزانه واحد بهره برداري در سطح شرکت به منظور کنترل عملکرد واحدهاي تابعه شرکت .

2- انجام هماهنگي  به منظور انجام عمليات اصلاح و بهينه سازي، توسعه، تعميرات شبکه و تاسيسات برق .

3- بررسي گزارشات تجزيه و تحليل حوادث شبکه به منظور ارائه پيشنهادات لازم جهت کاهش حوادث .

4- بررسي و ارائه گزارش مقدار انرژي توزيع شده و انرژي خواسته و ناخواسته به منظور اطلاع از وضعيت شبکه .

5- بررسي گزارش قطعي ها و اتفاقات شبکه به منظور تعيين علت و نوع قطعي ها و ارائه راهکار مناسب جهت اصلاح شبکه.

6- نظارت و تائيد گزارش عملکرد ماهانه تهيه شده معاونت بهره برداري به منظور ارسال به امورهاي اجرائي و مدير عامل شرکت .

7-    نظارت بر عملکرد و رفتار سازماني کارکنان تحت سرپرستي به منظور ارزشيابي کارکنان و پياده سازي مکانيزم تنبيه و تشويق ارزشيابي کارکنان و پياده سازي مکانيزم تنبيه و تشويق.

8- بررسي وضعيت نرم افزاري و سخت افزاري شبکه به منظور تامين نيازها و ارتقاء سطح کيفي و کمي بهره برداري.

9- ارائه پيشنهادات لازم به معاونت فني و مهندسي به منظور انجام عمليات اصلاح و بهينه سازي و توسعه شبکه توزيع.

10- نظارت و کنترل بر بازرسي و تست لوازم اندازه گيري در سطح شرکت به منظور کنترل صحت عملکرد تجهيزات اندازه گيري.

11- نظارت بر رعايت دستورالعملهاي ايمني فرد و تجهيز به منظور کاهش و پيشگيري حوادث.

12- ارائه پيشنهاد احداث، توسعه، تقويت پستهاي فوق توزيع و انتقال به منظور تامين برق مشترکين جديد و افزايش پايداري شبکه.

13- نظارت بر اجراي دستورالعملهاي ثابت بهره برداري به منظور تعيين حسن انجام کار و امور محوله به واحدهاي تابعه.

14- نظارت بر تعاملات بازار برق به منظور کاهش بار پيش بيني شده بار تحقق يافته.

15- نظارت عاليه بر سامانه فوريتهاي برق به منظور ارائه خدمات بهتر و به موقع به مشترکين.

16- ارسال گزارشات دوره اي به مراجع ذيصلاح به منظور ارائه گزارش عملکرد (هفتگي- ماهانه و سالانه).

17- نظارت بر بروزرساني نقشه هاي عملياتي و مانوري به منظور بررسي وضعيت موجود شبکه.

18- نظارت عاليه بر وضعيت روشنائي معابر به منظور افزايش رضايت مندي مشترکين و مسئولين.

انجام سایر وظایف محوله از طرف مافوق