مدیریت دانش

کد مطلب:  40
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

مدیریت دانش

دستورالعمل مديريت دانش و انتقال تجارب

1-دستورالعمل مديريت دانش

2-فرم ارزيابي دانش مستند شده

3-فرم مديريت دانش

4-فرم مستند سازي تجربه

تجارب برتر شركت توزيع نيروي برق استان همدان در سطح وزارت نيرو

1- تجربه 1

2- تجربه 2

3- تجربه 3

4- تجربه 4

5- تجربه 5

6- تجربه 6

7- تجربه 7

8- تجربه8